måndag 6 maj 2013

Collaborate är ordet!

Vilka är fördelar med grupparbete? 
Utvecklingen av sociala medier och ökad "molnisering" medför ökade möjligheter för samarbete mellan elever. Att jobba i grupp kan vara mycket utvecklande. Man kan säga att utvecklingen sker i mötet mellan människor. Med mötet menar jag inte bara det vanliga utan även det digitala mötet. Det går inte att missa att exempel där ett nobelpris delas av flera personer blir snarare regel en undantag. Det är i grupp de flesta uppfinningar, inovationer och upptäckter sker. Därför bör skolan uppmuntra elever att utveckla förmågan att kollaborera (samarbeta) med varandra. Det som kan vara svårt med grupparbete är att  synligöra lärandet & insatsen  av en enskild gruppmedlem. Där kan man med fördel använda sig av elevernas själv- och kamratbedömning men även av en gemensam portfölj där elever dokumenterar sina insatser och själva tankeprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar