torsdag 2 maj 2013

Hur viktig är vår attityd?

Texten nedan har jag publicerat på Facebook i september 2011. Nu när jag läser den igen så tycker jag att den är fortfarande aktuell. Vår attityd är viktig om alla ska lyckas!För varje dag som går så förstår jag hur attityden påverkar mitt liv. Attityd och inställning är mycket viktigare än all fakta som vi fylls med. Det är viktigare än det förflutna, viktigare än pengar och framgång. Viktigare än misslyckande och det är viktigare än vad människor tänker, säger eller gör. Det är viktigare än begåvning eller skicklighet. Det kan bygga upp eller bryta ner oss. Varje dag står jag inför ett val angående vilken attityd jag skall inta just denna dag. Vi kan inte ändra på fakta och vi kan inte ändra på att människor kommer att agera
på ett bestämt sätt. Vi kan inte ändra på det oundvikliga. Det enda vi kan göra är att spela på den sträng vi har och det är vår attityd och inställning. Jag är helt övertygad om att livet består 10% av vad som händer mig
och till 90% av hur jag reagerar på detta. Vi är alla fångade av vår attityd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar