måndag 15 april 2013

Formativ bedömning blir lättare med en bedömningsmall
Formativ bedömning är inte alltid lätt. Därför behövs det ofta fungerande bedömningsmallar som påminner oss kontinuerligt vad som gäller. Jag har funderat länge på hur kan man skapa en bra bedömningsmall. Efter flera försök så kom jag på ideén att anteckna alla nyckelord som Skolverket angett i kursmålens kunskapskrav.
Dessa nyckelord anger Skolverket i fett stil och är vanligtvis adverb. Om vi tar som exempel gymnasiekursen Datorteknik 1a så hittar man följande nyckelord: översiktlig, utförligt, utförligt och nyanserad, i samråd, efter samråd, med viss säkerhet, med säkerhet, noggran och utförligt etc.  Dessa ord har en koppling med vissa verb såsom: beskriver planerar, dokumenterar, åtgärdar etc. Nu återstod det bara att placera orden i rätt ruta. Så här blev det:


Nu är det bara att färglägga målen som man uppnått och utifrån det bedöma elevens insats. Bilden nedan visar en insats bedömd med B :
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar